Vốn lưu động và phương thức quản lý vốn lưu động

Vốn lưu động là khoản tiền dùng để đầu tư mua sắm tài sản lưu động, đó lag những tài sản có giá trị không đủ lớn (dưới 30.000.000 đồng) hoặc thời gian sử dụng ngắn (không quá 1 năm), được lien tục đưa vào sử dụng trong một chu ký kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy, vốn lưu động là khoản tiền vốn có chu trình vận động và biến đổi hình thái lien tục, do bởi các tài sản lưu động thường được chuyển ngay một lần toàn bộ giá trị vào sản phẩm của doanh nghiệp và cũng thường chỉ được sử dụng trong một chu kỳ kinh doanh.

Tài sản lưu động phải được quản lý chi tiết (dưới cả ba hình thái giá trị, hiện vật và lao động thời gian) đối với từng chủng loại nguyên vật liệu, công cụ – dụng cụ, bán thành phẩm, thành phẩm, hang hoá,…ở từng khâu cụ thể trong chu kỳ kinh doanh (mua hang – lưu kho đầu vào – sản xuất – lưu kho thành phẩm – tiêu thụ…) Doanh nghiệp có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ kế toán theo dõi sự luân chuyển liên tục của dòng vốn lưu động qua từng khâu cụ thể của chu trình kinh doanh.

Hồ sơ kế toán bao gồm:

  • Định mức sử dụng tài sản lưu động;
  • Bộ chứng từ nhập kho;
  • Thẻ kho (sổ theo dõi nhập – xuất – tồn kho);
  • Bộ chứng từ xuất kho;
  • Biên bản kiểm kê định kỳ;
  • Các loại sổ kế toán theo dõi từng chủng loại tài sản lưu động, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

Theo quy định của pháp luật tài chính, thủ tục kiểm kê tài sản (ghi nhận cả hình thái hiện vật và hình thái giá trị của các tài sản) là nghĩa vụ của doanh nghiệp trước khi tiến hành lập báo cáo tài chính.

Nếu các bạn có bất kỳ vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác xin vui lòng liên hệ Hotline: 0824096999 để được giải đáp.

Trân trọng !