Thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định của Tòa dân sự nước ngoài

Nộp đơn yều cầu không công nhận bản án, quyết định tòa án, trọng tài nước ngoài

Theo quy định tại Điều 447 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, đương sự, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi đơn yêu cầu đến Bộ tư pháp Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Bộ luật này trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không quy định hoặc không có điều ước quốc tế liên quan để yêu câu tòa án không công nhận bản án, quyết định dân sự đó. Thời hiệu yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam là 06 tháng kể từ ngày nhận được bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. Trong trường hợp người có quyền yêu càu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể yêu cầu đúng trong thời hạn trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc ttở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn.

Theo quy định tại Điều 448 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì khi muốn yêu cầu tòa án Việt nam không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầụ thi hành tại Việt Nam thì người có quyền làm đơn phải làm đợn yêu cầu gửi đến Bộ tư pháp và đơn yêu cầu phải có các nội dung sau:

– Họ, tên, địa chỉ, nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người làm đơn; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi đầy đủ tên và địa chỉ của trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó;

– Yêu cầu của người làm đơn. Kèm theo đơn yêu càu phải có bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản án, quyết định dân sự và các tài liệu, giấy tờ cần thiết để chứng minh yêu cầu không công nhận của mình là có căn cứ và hợp pháp;

– Đơn yêu cầu và các tài liệu kèm theo bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp.

Thụ lí đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định tòa án, trọng tài nước ngoài

Việc thụ lí đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam được thực hiện giống như việc thụ lí đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Cụ thể, sau khi nhận được đơn yêu cầu và các giấy tờ tài liệu kèm theo, Bộ tư pháp sẽ kiểm tra tính hợp pháp của các giấy tờ đó, lập hồ sơ và gửi đến tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền. Khi nhận được hồ sơ, tòa án sẽ tiến hành kiểm tra để xem xét vào sổ thụ lí.

Xét đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định tòa án, trọng tài nước ngoài

Thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài cũng tuần tự tiến hành qua các thủ tục sau:

– Chuẩn bị xét đơn yêu cầu;

– Mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

Theo quy định tại Điều 449 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, việc chuẩn bị xét đơn yêu cầu, phiên họp xét đơn yêu cầu cũng được thực hiện như ở thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài.

Khi xét đơn yêu cầu, hội đồng xét đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài có quyền ra một trong các quyết định sau đây:

– Không công nhận bản án, quyết định dân Sự của tòa án nước ngoài;

– Bác đơn yêu cầu không công nhận.

Sau khi ra quyết định, việc gửi quyết định của tòa án được thực hiện theo quy định tại Điều 441 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tới Hotline: 0824096999 hoặc gửi vào Email: vplsanhtrongtin@gmail.com để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp các dịch vụ khác. Chúng tôi rất mong được các câu hỏi tư vấn và ý kiến đóng góp của các bạn.

Xin chân thành cảm ơn!