THỦ TỤC THAY ĐỔI SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN, ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Quy định của pháp luật về số CMND, địa chỉ thường trú trên sổ đỏ.

Theo điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận thể hiện như sau:

“Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:…”; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số…”

Theo đó, tại trang 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Sổ đỏ) có thông tin số CMND/CCCD và địa chỉ thường trú.

Tại điểm g khoản 1 Điều 17 Thông tư số 23/2014 sửa đổi tại Thông tư số 33/2017 có nêu, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được xác nhận thay đổi số CMND, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ thường trú trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu.

Như vậy, việc số CMND/CCCD hiện tại và số CMND/CCCD trên Sổ đỏ không giống nhau, việc thay đổi địa chỉ dẫn tới địa chỉ thường trú hiện tại khác với địa chỉ thường trú trên sổ đỏ đã cấp không ảnh hưởng tới quyền của người sử dụng đất. Việc xác nhận thay đổi số CMND hoặc địa chỉ thường trú được thực hiện theo nhu cầu người sử dụng đất, không bắt buộc phải thay đổi theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự thủ tục thay đổi thông tin Căn cước công dân, địa chỉ thường trú trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm

– Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK;

– Bản gốc Sổ đỏ đã cấp;

– Bản sao Giấy CMND và Giấy xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc thay đổi CMND;

– Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu (nếu chưa thay đổi thông tin số CMND trong Sổ hộ khẩu thì phải thực hiện trước khi xác nhận thay đổi số CMND trên Sổ đỏ).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục thực hiện việc xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai phải xác nhận việc thay đổi số CMND, địa chỉ thường trú vào trang 3 hoặc trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp.

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Mọi thắc mắc xin liên hệ tới Hotline: 0824096999 hoặc gửi vào Email: vplsanhtrongtin@gmail.com để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp các dịch vụ khác. Chúng tôi rất mong nhận được các câu hỏi tư vấn và ý kiến đóng góp của các bạn.

Xin chân thành cảm ơn!