Quà tặng có bị đóng thuế không?

Quà tặng có bị đóng thuế không?

Thu nhập từ quà tặng có bị đóng thuế TNCN hay không? Rất nhiều người vẫn nghĩ rằng quà được tặng thì sẽ không chịu thuế gì, nhưng thực trên thực tế một số thu nhập từ quà tặng vẫn phải chịu thuế TNCN và dưới đây Công ty luật TNHH Ánh Trọng Tín sẽ chỉ ra những thu nhập từ quà tặng vẫn phải chịu thuế.

  1. Căn cứ pháp lý

– Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN

  1. Nội dung

Căn cứ vào Khoản 10 Điều 2 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định

 Đối tượng chịu thuế

  1. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

  1. a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  2. b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.
  3. c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
  4. d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.”

Như vậy, đối với thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước như được nêu ở trên đều thuộc vào đối tượng chịu thuế.

Công ty Luật TNHH Ánh Trọng Tín

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư  của Công ty Luật TNHH Ánh Trọng Tín qua 0824096999 hoặc E-mail: vplsanhtrongtin@gmail.com