Khởi kiện vụ án Hành chính là gì? Mục đích và ý nghĩa của khởi kiện vụ án hành chính

Khái niệm khởi kiện vụ án hành chính

Khi thực thi các hoạt động hành pháp, các cơ quan nhà nước (hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước) với những lý do khác nhau, theo những trình tự thủ tục khác nhau có thể ban hành những quyết định hành chính (QĐHC), hành vi hành chính (HVHC). Các QĐHC, HVHC này có thể gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc cá nhân, tổ chức cho rằng chúng gây thiệt hại cho mình. Điều đó tạo nên những mâu thuẫn giữa cơ quan công quyền với cá nhân, tổ chức, có thể dẫn đến việc cá nhân, tổ chức khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục hành chính hoặc khởi kiện đến Toà án theo trình tự, thủ tục tư pháp.

Theo các vi phạm khác nhau, khởi kiện vụ án hành chính được hiểu là một chế định pháp luật, một giai đoạn tố tụng hoặc quyền tố tụng, hành vi tố tụng.

Theo nghĩa hẹp, khởi kiện vụ án hành chính là sự kiện pháp lý, là hành vi tố tụng đầu tiên và thuộc thẩm quyền định đoạt của người khởi kiện (gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) làm phát sinh quan hệ pháp luật tố tụng hành chính giữa Toà án với các thành phần tham gia tố tụng và tiến hành tố tụng khác.

Theo quy định của luật tố tụng hành chính, quá trình giải quyết vụ án được tiến hành theo các giai đoạn sau:

Giai đoạn khởi kiện, thụ lý vụ án;

Giai đoạn thực hiện thủ tục đối thoại và chuẩn bị xét xử;

Giai đoạn xét xử sơ thẩm;

Giai đoạn xét xử phúc thẩm;

Giai đoạn tố tụng đặc biệt: Xem xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao;

Thi hành bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật.

Mục đích, ý nghĩa của việc khởi kiện vụ án hành chính

Khi các cá nhân, cơ quan, tổ chức bị các QĐHC, HVHC xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, pháp luật trao cho họ quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết. Đương sự thực hiện quyền tự định đoạt của mình thông qua thông qua việc nôp đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho yêu cầu khởi kiện.

Việc cá nhân, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện như là một sự phản kháng các QĐHC, HVHC nhằm bảo vệ quyèn và lợi ích hợp pháp của mình bằng con đường tố tụng, đồng thời giúp các cơ quan nhà nước có cơ hôi xem xét lại quyết định, hành vi bị khởi kiện để có thể khắc phục những sai làm và vi phạm, bảo đảm tính hợp pháp và có hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước.

Quá trình giải quyết một vụ án hành chính bảo đảm được tính công lý và đúng pháp luật phải được thực hiện thông qua nhiều giai đoạn tố tụng kế tiếp nhau, từ khi thụ lý vụ án đến khi đưa ra xét xử và kết thúc bằng một bản án có hiệu lực. Giai đoạn khởi kiện là giai đoạn đầu tiên đánh dấu việc xem xét, xử lý một quan hệ hành chính bằng thủ tục tư pháp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tới Hotline: 0824096999 hoặc gửi vào Email: vplsanhtrongtin@gmail.com để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp các dịch vụ khác. Chúng tôi rất mong được các câu hỏi tư vấn và ý kiến đóng góp của các bạn.

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng.