Hướng dẫn ghi đơn đăng ký biến động đất đai

Hướng dẫn ghi đơn đăng ký biến động đất đai 

Hướng dẫn ghi đơn đăng ký biến động đất đai

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 24/2014/TT- BTNMT 

 

Có rất nhiều bạn gọi lên Công ty Luật Ánh Trọng Tín chúng tôi hỏi về việc kê khai Đơn đăng ký biến động đất đai – mẫu 9/ĐK thế nào cho đúng? Tại sao đã kê khai cẩn thận từng chữ vẫn bị sai? Tại sao ghi đầy đủ như thế vẫn bị trả lại vì thiếu là sao? Kê khai Đơn đăng ký biến động đất đai khó lắm không? … Chúng tôi xin trả lời là không khó. Sau đây, để trả lời cho câu hỏi của các bạn, Luật Ánh Trọng Tín chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho các bạn một cách trực quan, chính xác nhất việc ghi Đơn đăng ký biến động đất đai như sau:

 

Bước 1: Bạn cần 01 chuẩn bị mẫu đơn theo quy định pháp luật:

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai Mẫu số 09/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính.

Bước 2: Kê khai theo hướng dẫn bên dưới.

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK[1]  
     
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:…….Quyển….

Ngày…… / …… / …….…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 
   
ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 
   
Kính gửi: VĂN PHÒNG ĐĂNG KÍ ĐẤT ĐAI TP HÀ NỘI CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI QUẬN HOÀNG MAI.    
   
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A

1.2. Địa chỉ: Số xxx, ngõ xxx, phường xxx, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

   
2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:CH22992;  2.2. Số phát hành GCN:DH 11303;

2.3. Ngày cấp GCN: 16/06/2018

   
3. Nội dung biến động về: Thay đổi về nhà ở gắn với đất liền    
 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

– Nhà ở: Không

 

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

– Nhà ở:

a, Loại nhà ở: Cấp IV

b, Diện tích xây dựng: 80m2

c, Diện tích sàn: 90m2

 

 
4. Lý do biến động

Thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

   
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

Đã nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính

   
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     – Giấy chứng nhận đã cấp;

– Sổ hộ khẩu ;

– Chứng từ nộp tiền sử dụng đất, thuê sử dụng đất ;

 

   
 

Tôi    ð có nhu cầu cấp GCN mới       ð  không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                 …, ngày tháng …. năm…

Người viết đơn

       (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

 

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP Xà                                                                           

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)

Không ghi

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm ……

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm ……

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                     (Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

Ngày……. tháng…… năm ……

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)