Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam

 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam

Pháp lý

– Luật Đầu tư 2020

Hiện nay, với chính sách mở của và chế độ ưu đãi, khuyến khích đầu tư của Chính phủ, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thành lập doanh nghiệp tại nước ta ngày một nhiều tất cả các lĩnh vực được pháp luật Việt Nam cho phép.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Luật đầu tư 2020 không còn quy định về thuật ngữ “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Thay vào đó, Khoản 18 Điều 3 quy định:

“Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”.

Trong đó Khoản 21 cũng quy định:

“Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh”.

Như vậy có thể hiểu Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài cũng được quy định tại Khoản 19 Điều 3 như sau:

“Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”

Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sau đây phải đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thành lập:

“Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

– Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

– Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Công ty Luật TNHH Ánh Trọng Tín

Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc  bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Ánh Trọng Tín qua tổng đài 0824096999 hoặc E-mail: vplsanhtrongtin@gmail.com