Văn bản pháp luật


Văn bản pháp luật

Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

28/06/2021 895 Lượt xem

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 28/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2020   NGHỊ ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

07/06/2021 902 Lượt xem

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 32/2013/QH13 Hà Nội, ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

07/06/2021 884 Lượt xem

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 111/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013   ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình do Hội đồng Thẩm phán – Toà án nhân dân tối cao ban hành

03/06/2021 884 Lượt xem

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 02/2004/NQ-HĐTP NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH   ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Nghị định 126/2014/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

02/06/2021 889 Lượt xem

  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 126/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

28/05/2021 867 Lượt xem

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 117/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020 ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12

28/05/2021 1155 Lượt xem

QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 03/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007   LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM Căn cứ Hiến pháp ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Luật đấu thầu 2013,43/2013/QH13

26/05/2021 894 Lượt xem

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013   ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

26/05/2021 813 Lượt xem

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 103/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006   NGHỊ ...

Xem chi tiết