Thuế


Thuế

GIÁ XĂNG ĐANG PHẢI CHỊU NHỮNG LOẠI THUẾ NÀO?

20/06/2022 341 Lượt xem

Do những biến động giá xăng dầu của thị trường thế giới, giá xăng dầu tại Việt Nam trong 6 tháng đã tăng 12 lần. Gần đây nhất, vào chiều ngày 13-6, Liên bộ Tài chính – Công Thương thực hiện ...

Xem chi tiết

Thuế

Kê khai thuế TNCN đối với người lao động thời vụ

10/08/2021 543 Lượt xem

Công ty có thuê 01 nhóm công nhân thời vụ (hợp đồng lao động dưới 03 tháng). Nhóm công nhân này cử ra 01 người đại diện ký hợp đồng với Công ty. Vậy việc kê khai thuế TNCN cho nhóm công nhân này ...

Xem chi tiết

Thuế

Các loại thuế hiện hành tại Việt Nam

15/06/2021 564 Lượt xem

Các loại thuế hiện hành tại Việt Nam – Thuế tiêu thụ đặc biệt: Là thuế thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước được quy định tại  Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 2008: Là 1 loại thuế gián thu đánh vào ...

Xem chi tiết

Thuế

Các trường hợp miễn, giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp

07/06/2021 563 Lượt xem

Các trường hợp miễn, giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp Căn cứ pháp lý – Luật doanh nghiệp – Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Nội dung Nhận thấy sự khó khăn bước đầu của các doanh ...

Xem chi tiết

Thuế

Quà tặng có bị đóng thuế không?

07/06/2021 508 Lượt xem

Quà tặng có bị đóng thuế không? Thu nhập từ quà tặng có bị đóng thuế TNCN hay không? Rất nhiều người vẫn nghĩ rằng quà được tặng thì sẽ không chịu thuế gì, nhưng thực trên thực tế một số thu nhập ...

Xem chi tiết

Thuế

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế theo luật quản lý thuế 2019

28/05/2021 473 Lượt xem

Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thuế Theo Khoản 1 Điều 59 Luật quản lý thuế 2019 quy định như sau: a) Chậm nộp tiền thuế so với thời hạn, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông ...

Xem chi tiết

Thuế

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2021 phải nộp cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú mới nhất

25/05/2021 535 Lượt xem

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2021 phải nộp cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú mới nhất Để tính thuế thu nhập cá nhân thì cần phải xác định được cá nhân thuộc diện ...

Xem chi tiết

Thuế

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2021.

22/04/2021 555 Lượt xem

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2021 phải nộp cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú mới nhất. Để tính thuế thu nhập cá nhân thì cần phải xác định được cá nhân thuộc diện ...

Xem chi tiết