Sở hữu trí tuệ


Sở hữu trí tuệ

BÍ MẬT THƯƠNG MẠI LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC BẢO HỘ BÍ MẬT THƯƠNG MẠI

09/08/2022 360 Lượt xem

1. Bí mật thương mại là gì? – Bí mật kinh doanh (hay bí mật thương mại, viết tắt: BMTM) là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng ...

Xem chi tiết

Sở hữu trí tuệ

Có thật sự cần thiết phải đăng ký nhãn hiệu không?

12/08/2021 469 Lượt xem

Đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục bắt buộc để được công nhận quyền sở hữu đối với nhãn hiệu thông thường. Điểm a khoản 3 Điều 7 Luật sở hữu trí tuệ quy định rằng Quyền sở hữu công nghiệp đối với ...

Xem chi tiết

Sở hữu trí tuệ

Quy định về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

27/07/2021 602 Lượt xem

Quyền tác giả là gì? Tác phẩm kiến trúc là gì? Đăng ký bảo hộ đối với tác phẩm kiến trúc. I. Cơ sở pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Sửa đổi bổ sung 2009) II. Nội dung Quyền tác giả là gì? Căn ...

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký logo hay không ?

18/06/2021 802 Lượt xem

Doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký logo hay không ? Vai trò pháp lý của logo Dưới góc nhìn pháp lý, logo là một phần của nhãn hiệu. Tại Khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009): ...

Xem chi tiết

Sở hữu trí tuệ

Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh?

31/05/2021 822 Lượt xem

Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh? –  Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động trí tuệ, đầu tư tài chính chưa được bộc lộ và có thể được dùng ...

Xem chi tiết

Sở hữu trí tuệ

Cảnh báo hàng hóa gian lận ‘mác’ xuất xứ Việt Nam

27/05/2021 399 Lượt xem

Cảnh báo hàng hóa gian lận ‘mác’ xuất xứ Việt Nam Theo Bộ Công Thương, hiện có không ít hàng hóa được sản xuất nhập khẩu từ nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài nhưng lại gắn ...

Xem chi tiết

Sở hữu trí tuệ

Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp và ai có quyền đăng ký ?

26/05/2021 445 Lượt xem

Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp và ai có quyền đăng ký ? Cơ sở pháp lý. – Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ sung 2009 – Điều 9 Nghị định 103/2006/NĐ-CP Đăng ký kiểu dáng công nghiệp ...

Xem chi tiết

Sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm

22/04/2021 442 Lượt xem

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền được quy định trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, các nghị định, thông tư hướng dẫn cũng như trong các văn bản ...

Xem chi tiết

Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ

19/04/2021 425 Lượt xem

Quyền sở hữu trí tuệ là gì? Quyền sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì? Đặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ? Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định mới? Căn cứ để xác lập quyền sở hữu trí tuệ? ...

Xem chi tiết