Giải quyết tranh chấp lao động


Giải quyết tranh chấp lao động

Các trường hợp không được hưởng chế độ tai nạn lao động

27/07/2023 51 Lượt xem

Chế độ tai nạn lao động là chế độ gì? Pháp luật quy định về tai nạn lao động được căn cứ vào khoản 8 Điều 3 của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Cụ thể như sau: “Tai nạn lao động là tai ...

Xem chi tiết