Kết hôn với người nước ngoài


Kết hôn với người nước ngoài

KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT?

02/06/2021 1450 Lượt xem

KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT? Căn cứ Điều 126 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về kết hôn có yếu tố nước ngoài như sau: “1. Trong việc kết hôn giữa công dân ...

Xem chi tiết