Thủ tục đầu tư và giấy phếp đầu tư


Đầu tư

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài thành lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

08/02/2023 452 Lượt xem

Theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi muốn lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam cần phải được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Điều kiện để được cấp Giấy phép lập ...

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Trình tự thủ tục đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần

01/06/2021 1067 Lượt xem

Góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp đang hiện hữu đang là một hình thức đầu tư phổ biến. Đứng từ góc nhìn của bên mua, quy trình góp vốn, mua cổ phần theo thông lệ chung thường bao gồm bảy ...

Xem chi tiết