Đầu tư


Đầu tư

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài thành lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

08/02/2023 350 Lượt xem

Theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi muốn lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam cần phải được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Điều kiện để được cấp Giấy phép lập ...

Xem chi tiết

Đầu tư

Quy định về đầu tư ra nước ngoài ?

13/08/2021 990 Lượt xem

Quy định về đầu tư ra nước ngoài ? Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác từ Việt Nam ra nước ngoài để tiến hành hoạt động đầu tư Đầu tư ra nước ...

Xem chi tiết

Đầu tư

Rút vốn khỏi Công ty cổ phần?

30/07/2021 633 Lượt xem

Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định cổ đông không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần nhằm bảo vệ, đảm bảo trách ...

Xem chi tiết

Đầu tư

10 đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

08/06/2021 646 Lượt xem

10 đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm: (1) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ...

Xem chi tiết

Đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư như sau:

05/06/2021 506 Lượt xem

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư như sau: Hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án ...

Xem chi tiết

Đầu tư

Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài

31/05/2021 947 Lượt xem

Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài Để mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp có quy mô quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và ...

Xem chi tiết

Đầu tư

Người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có khó không?

25/05/2021 385 Lượt xem

Người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có khó không? Rất nhiều người nước ngoài khi muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng vẫn có chút lo lắng về các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục pháp lý, các ...

Xem chi tiết

Đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam

25/05/2021 462 Lượt xem

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam Pháp lý – Luật Đầu tư 2020 Hiện nay, với chính sách mở của và chế độ ưu đãi, khuyến khích đầu tư của Chính phủ, các nhà ...

Xem chi tiết

Đầu tư

Theo quy định của pháp luật điều kiện để cấp phép xậy dựng năm 2021

22/04/2021 475 Lượt xem

Căn cứ pháp lý – Luật xây dựng năm 2014 (sửa đổi bổ sung 2020) – Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Nội dung Khi muốn xây ...

Xem chi tiết