Đấu thầu


Đấu thầu

NGUYÊN TẮC MUA SẮM TẬP TRUNG TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

06/06/2022 513 Lượt xem

1.Cơ sở pháp lý: – Luật đấu thầu năm 2020; – Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định nguyên tắc trong mua sắm tập trung. 2. Quy định chung về mua sắm tập trung: Điều 44 Luật đấu thầu 2020 ...

Xem chi tiết

Đấu thầu

Quy định về điều kiện đăng tải thông tin đấu thầu

18/08/2021 1094 Lượt xem

Cơ sở pháp lý: -Luật đấu thầu 2013 -Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Căn cứ Điều 8 Luật Đấu thầu năm 3013 Quy định về Thông tin đấu thầu như sau: 1. Các ...

Xem chi tiết

Đấu thầu

Các trường hợp được tham gia đấu thầu?

07/06/2021 1073 Lượt xem

Các trường hợp được tham gia đấu thầu? Nếu một bên có ý định muốn hủy thầu thì bên còn lại có được pháp luật bảo vệ không 1. Căn cứ pháp lý Nghị định 63/2014/NĐ-CP 2. Nội dung Theo quy định tại ...

Xem chi tiết

Đấu thầu

Đấu thầu là gì? Đặc điểm và các nguyên tắc trong hoạt động đấu thầu?

28/05/2021 1866 Lượt xem

Đấu thầu là gì? Các đặc điểm của đấu thầu? Các nguyên tắc trong hoạt động đấu thầu? Các phương thức đấu thầu và quy định của pháp luật về đấu thầu. Pháp lý – Luật đấu thầu 2013 – Luật ...

Xem chi tiết

Đấu thầu

Quy trình đấu thầu theo hình thức tự thực hiện

28/05/2021 1156 Lượt xem

Quy trình đấu thầu theo hình thức tự thực hiện. Đấu thầu theo hình thức tự thực hiện đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm. Điều 25 Luật Đấu thầu 2013 quy định hình thức tự thực hiện được ...

Xem chi tiết

Đấu thầu

Các tình huống trong quá trình đấu thầu

28/05/2021 1013 Lượt xem

Câu hỏi: Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, tính ưu đãi lớn hơn giá gói thầu (kế hoạch) được duyệt thì có được xếp hạng không? Thành viên ký tên trong tờ trình phê duyệt ...

Xem chi tiết

Đấu thầu

Quy trình, thủ tục các bước tổ chức đấu thầu mới nhất năm 2021

27/05/2021 1040 Lượt xem

Quy trình, thủ tục các bước tổ chức đấu thầu mới nhất năm 2021 Pháp Lý – Luật đấu thầu 2013 – Thương mại năm 2005 Thụ tục các bước tổ chức đấu thầu chuẩn nhất: Mời thầu; Dự thầu; Mở ...

Xem chi tiết