Tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp


Đất đai

Hòa giải ở cơ sở trong tranh chấp đất đai

31/05/2022 1953 Lượt xem

Đất đai là một loại tài nguyên vô cùng giá trị, vì thế hiện nay xảy ra rất nhiều vụ việc tranh chấp đất đai có tính chất khá phức tạp. Khi tranh chấp xảy ra và không thể tự thương lượng hòa giải ...

Xem chi tiết

Đất đai

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai?

09/06/2021 1586 Lượt xem

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai? Câu hỏi của bạn: Xin chào Luật sư, gia đình tôi có gặp phải trường hợp tranh chấp đất đai dưới đây, mong Luật sư tư vấn giúp chúng tôi. Tôi xin chân thành ...

Xem chi tiết

Đất đai

Việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

07/06/2021 2176 Lượt xem

Việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? Câu hỏi của bạn: Xin chào Luật sư, hiện tôi đang gặp phải tranh chấp như sau, mong Luật sư giải đáp giúp: Năm 2015, tôi có mua 90m2 đất ở của ông ...

Xem chi tiết

Đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật?

03/06/2021 1467 Lượt xem

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật? Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được quy định, hướng dẫn chi tiết tại Điều 203 Luật Đất đai 2013 như sau: Thẩm quyền ...

Xem chi tiết

Đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật?

03/06/2021 1479 Lượt xem

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật? Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được quy định, hướng dẫn chi tiết tại Điều 203 Luật Đất đai 2013 như sau: Thẩm quyền ...

Xem chi tiết

Đất đai

Có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

02/06/2021 1461 Lượt xem

Có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Câu hỏi của bạn: Xin chào Công ty Luật Ánh Trọng Tín, hiện tôi đang có câu hỏi đề nghị tư vấn ...

Xem chi tiết

Đất đai

TRANH CHẤP TÀI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

31/05/2021 1598 Lượt xem

TRANH CHẤP TÀI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Câu hỏi của bạn: Xin chào luật sư, hiện tại gia đình nhà em đang có tranh chấp về mảnh đất do ông nội của em để lại. Ông có 2 người con trai, bố ...

Xem chi tiết