Tư vấn cấp giấy chứng nhận QSDĐ


Đất đai

Việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

07/06/2021 1697 Lượt xem

Việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? Câu hỏi của bạn: Xin chào Luật sư, hiện tôi đang gặp phải tranh chấp như sau, mong Luật sư giải đáp giúp: Năm 2015, tôi có mua 90m2 đất ở của ông ...

Xem chi tiết

Đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy chứng nhận quyền sự dụng đất?

10/05/2021 1454 Lượt xem

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy chứng nhận quyền sự dụng đất như sau: Căn cứ Khoản 2 Điều 203 Luật đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai như ...

Xem chi tiết

Tư vấn cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

22/04/2021 958 Lượt xem

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khi hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu thì chuẩn bị và nộp hồ sơ theo thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ...

Xem chi tiết

Tư vấn cấp giấy chứng nhận QSDĐ

07 LOẠI GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG LÀM CĂN CỨ CẤP SỔ ĐỎ NĂM 2021

22/04/2021 963 Lượt xem

07 LOẠI GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG LÀM CĂN CỨ CẤP SỔ ĐỎ NĂM 2021 Căn cứ pháp lý: – Điều 100 Luật Đất đai 2013. – Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. – Điều 15 Thông tư ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

Các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai

22/04/2021 1388 Lượt xem

Các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai Đăng ký đất đai là việc bắt buộc của người sử dụng đất và người được giao đất. Đăng ký đất đai gồm: Đăng ký lần đầu và đăng ký biến động. Vậy, khi ...

Xem chi tiết