Thu hồi, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng


Đất đai

ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ LÀ GÌ? ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG KHÔNG?

24/10/2022 562 Lượt xem

1. Đất tái định cư là gì? Đền bù hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất được quy định bằng nhiều hình thức khác nhau trong đó có: bằng tiền, bằng nhà ở tái định cư hoặc đất tái định cư để người dân ...

Xem chi tiết