Chuyển đổi mục đích sử dụng đất


Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI

13/06/2023 82 Lượt xem

Thành phần hồ sơ đăng ký biến động đất đai Căn cứ khoản 1 điều 2 Thông tư số: 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính, hồ sơ khi thực ...

Xem chi tiết

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất ở?

14/06/2021 1639 Lượt xem

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất ở? Câu hỏi của bạn: Xin chào Luật sư, gia đình tôi hiện đang ở Daklak và có 3000m đất sử dụng để trồng cây lâu năm và đất thổ ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

Các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai

22/04/2021 1971 Lượt xem

Các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai Đăng ký đất đai là việc bắt buộc của người sử dụng đất và người được giao đất. Đăng ký đất đai gồm: Đăng ký lần đầu và đăng ký biến động. Vậy, khi ...

Xem chi tiết