Chuyển đổi mục đích sử dụng đất


Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất ở?

14/06/2021 1542 Lượt xem

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất ở? Câu hỏi của bạn: Xin chào Luật sư, gia đình tôi hiện đang ở Daklak và có 3000m đất sử dụng để trồng cây lâu năm và đất thổ ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

Các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai

22/04/2021 1845 Lượt xem

Các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai Đăng ký đất đai là việc bắt buộc của người sử dụng đất và người được giao đất. Đăng ký đất đai gồm: Đăng ký lần đầu và đăng ký biến động. Vậy, khi ...

Xem chi tiết