Đất đai


Đất đai

QUYỀN THỪA KẾ ĐỐI VỚI ĐẤT THUÊ TRẢ TIỀN MỘT LẦN, TRẢ TIỀN HÀNG NĂM

01/02/2023 30 Lượt xem

1. Các trường hợp được Nhà nước cho cho thuê đất thu tiền hàng năm, thu tiền một lần Điều 56 Luật đất đai 2013 đã quy định rõ về các trường hợp Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm ...

Xem chi tiết

Đất đai

SỔ ĐỎ BỊ RÁCH CÓ SANG TÊN ĐƯỢC KHÔNG? CÓ XIN CẤP LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

01/11/2022 293 Lượt xem

Hỏi: Xin chào các anh chị Luật sư Công ty Luật TNHH MTV Ánh Trọng Tín. Gia đình tôi được cấp sổ đỏ năm 2004, tuy nhiên do bảo quản không cẩn thận nên đã bị rách. Nếu sổ đỏ bị rách chúng tôi có ...

Xem chi tiết

Đất đai

THỦ TỤC THAY ĐỔI SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN, ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

25/10/2022 381 Lượt xem

1. Quy định của pháp luật về số CMND, địa chỉ thường trú trên sổ đỏ. Theo điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT thông tin về người sử ...

Xem chi tiết

Đất đai

ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ LÀ GÌ? ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG KHÔNG?

24/10/2022 358 Lượt xem

1. Đất tái định cư là gì? Đền bù hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất được quy định bằng nhiều hình thức khác nhau trong đó có: bằng tiền, bằng nhà ở tái định cư hoặc đất tái định cư để người dân ...

Xem chi tiết

Đất đai

ĐIỀU KIỆN TÁCH ĐẤT THỔ CƯ NĂM 2022

23/08/2022 623 Lượt xem

1. Điều kiện để được tách thửa theo quy định của pháp luật Để tách thửa theo quy định của pháp luật phải đáp ứng các điều kiện sau: – Một là: Phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về ...

Xem chi tiết

Đất đai

Pháp luật về thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình và cá nhân

23/08/2022 547 Lượt xem

  Từ viết tắt:   LDĐ: Luật Đất đai         QSDĐ: quyền sử dụng đất           HĐTC: Hợp đồng thế chấp        GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất   Việc thế chấp quyền sử dụng đất nói chung ...

Xem chi tiết

Đất đai

RANH GIỚI ĐẤT ĐAI LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ RANH GIỚI ĐẤT ĐAI, THỬA ĐẤT

18/07/2022 563 Lượt xem

1. Khái niệm về ranh giới thửa đất  – Ranh giới đất đai là đường vẽ trên bàn đồ hoặc mốc giới thực địa xác định quyền sử dụng của các thủ thể có quyền sử dụng, chiếm hữu đối với phần đất ...

Xem chi tiết

Đất đai

Hòa giải ở cơ sở trong tranh chấp đất đai

31/05/2022 1908 Lượt xem

Đất đai là một loại tài nguyên vô cùng giá trị, vì thế hiện nay xảy ra rất nhiều vụ việc tranh chấp đất đai có tính chất khá phức tạp. Khi tranh chấp xảy ra và không thể tự thương lượng hòa giải ...

Xem chi tiết

Đất đai

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

30/05/2022 590 Lượt xem

1. Yêu cầu, điều kiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai, việc cấp đổi Giấy chứng nhận ...

Xem chi tiết