Đất đai


Đất đai

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC LẤY LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG GIẤY VIẾT TAY

14/08/2023 162 Lượt xem

Hiện nay việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay (hợp đồng không được công chứng hoặc chứng thực) còn tương đối phổ biến. Vì một số lý do khác nhau mà bên chuyển nhượng muốn lấy ...

Xem chi tiết

Đất đai

ĐẤT ĐƯỢC TẶNG CHO NHƯNG KHÔNG SANG TÊN THÌ LÀ CỦA Ai?

11/08/2023 170 Lượt xem

1.Thời hạn phải sang tên sổ đỏ sau khi tặng cho đất Sang tên được thực hiện đối với trường hợp đất đai đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi về tặng cho quyền sử dụng đất, ...

Xem chi tiết

Đất đai

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THẾ CHẤP SỔ ĐỎ?

10/08/2023 138 Lượt xem

1.Thế chấp Sổ đỏ là gì? Thế chấp Sổ đỏ là cách thường gọi của người dân dùng để chỉ việc thế chấp quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (đất, nhà ở và ...

Xem chi tiết

Đất đai

LÀM SỔ ĐỎ CHO ĐẤT SỬ DỤNG TỪ TRƯỚC NĂM 1993 NHƯ THẾ NÀO?

07/08/2023 170 Lượt xem

Ngày 15/10/1993 là thời điểm Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực và có nhiều thay đổi trong quản lý đất đai, nhất là cấp Sổ đỏ cho đất. Bởi vậy, có không ít người thắc mắc việc làm Sổ đỏ cho đất sử ...

Xem chi tiết

Đất đai

Tranh chấp đất khai hoang không có giấy tờ giải quyết thế nào?

27/07/2023 171 Lượt xem

1.Tranh chấp đất đai là gì? Tranh chấp đất đai là tranh chấp về về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Đây là dạng tranh chấp phổ biến, phức tạp ...

Xem chi tiết

Đất đai

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM KHÔNG?

25/07/2023 203 Lượt xem

Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Căn cứ khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở năm 2014, đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm: – Tổ chức, cá nhân nước ...

Xem chi tiết

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI

13/06/2023 205 Lượt xem

Thành phần hồ sơ đăng ký biến động đất đai Căn cứ khoản 1 điều 2 Thông tư số: 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính, hồ sơ khi thực ...

Xem chi tiết

Đất đai

PHÂN BIỆT SỔ ĐỎ VÀ SỔ HỒNG

05/05/2023 255 Lượt xem

Sổ đỏ, Sổ hồng thực chất là những chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp. Nhưng do đặc trưng bên ngoài mà người dân ...

Xem chi tiết

Đất đai

QUYỀN THỪA KẾ ĐỐI VỚI ĐẤT THUÊ TRẢ TIỀN MỘT LẦN, TRẢ TIỀN HÀNG NĂM

01/02/2023 200 Lượt xem

1. Các trường hợp được Nhà nước cho cho thuê đất thu tiền hàng năm, thu tiền một lần Điều 56 Luật đất đai 2013 đã quy định rõ về các trường hợp Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm ...

Xem chi tiết