Đất đai


Đất đai

RANH GIỚI ĐẤT ĐAI LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ RANH GIỚI ĐẤT ĐAI, THỬA ĐẤT

18/07/2022 90 Lượt xem

1. Khái niệm về ranh giới thửa đất  – Ranh giới đất đai là đường vẽ trên bàn đồ hoặc mốc giới thực địa xác định quyền sử dụng của các thủ thể có quyền sử dụng, chiếm hữu đối với phần đất ...

Xem chi tiết

Đất đai

Hòa giải ở cơ sở trong tranh chấp đất đai

31/05/2022 286 Lượt xem

Đất đai là một loại tài nguyên vô cùng giá trị, vì thế hiện nay xảy ra rất nhiều vụ việc tranh chấp đất đai có tính chất khá phức tạp. Khi tranh chấp xảy ra và không thể tự thương lượng hòa giải ...

Xem chi tiết

Đất đai

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

30/05/2022 197 Lượt xem

1. Yêu cầu, điều kiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai, việc cấp đổi Giấy chứng nhận ...

Xem chi tiết

Đất đai

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử đụng đất ?

19/10/2021 838 Lượt xem

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất có thể làm tăng giá trị đất lên rất nhiều, bên cạnh đó không phải ai cũng biết thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng. 1. Căn cứ pháp lý Luật đất đai số ...

Xem chi tiết

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất ở?

14/06/2021 1174 Lượt xem

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất ở? Câu hỏi của bạn: Xin chào Luật sư, gia đình tôi hiện đang ở Daklak và có 3000m đất sử dụng để trồng cây lâu năm và đất thổ ...

Xem chi tiết

Đất đai

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai?

09/06/2021 1219 Lượt xem

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai? Câu hỏi của bạn: Xin chào Luật sư, gia đình tôi có gặp phải trường hợp tranh chấp đất đai dưới đây, mong Luật sư tư vấn giúp chúng tôi. Tôi xin chân thành ...

Xem chi tiết

Đất đai

Việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

07/06/2021 1695 Lượt xem

Việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? Câu hỏi của bạn: Xin chào Luật sư, hiện tôi đang gặp phải tranh chấp như sau, mong Luật sư giải đáp giúp: Năm 2015, tôi có mua 90m2 đất ở của ông ...

Xem chi tiết

Đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật?

03/06/2021 1158 Lượt xem

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật? Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được quy định, hướng dẫn chi tiết tại Điều 203 Luật Đất đai 2013 như sau: Thẩm quyền ...

Xem chi tiết

Đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật?

03/06/2021 1172 Lượt xem

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật? Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được quy định, hướng dẫn chi tiết tại Điều 203 Luật Đất đai 2013 như sau: Thẩm quyền ...

Xem chi tiết