Tranh chấp về thừa kế


Dân sự

Cách phân chia di sản thừa kế đối với di sản là sổ tiết kiệm

15/09/2023 150 Lượt xem

Di sản thừa kế đối với di sản là sổ tiết kiệm là một vấn đề quan trọng trong pháp luật gia đình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương pháp phân chia di sản hiệu quả để đảm bảo ...

Xem chi tiết

Dân sự

Thời điểm mở thừa kế? Địa điểm mở thừa kế theo quy định của pháp luật?

09/06/2021 1870 Lượt xem

Thời điểm và địa điểm mở thừa kế là hai nội dung quan trọng trong việc xác định thừa kế. Vậy Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định như nào? Thời điểm mở thừa kế Thời điểm mở thừa kế là thời điểm phát ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT LÀ GÌ?

02/06/2021 2086 Lượt xem

THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT LÀ GÌ? Thừa kế theo pháp luật là gì? Điều 649 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật ...

Xem chi tiết

Dân sự

Chia di sản thừa kế khi đất không có sổ đỏ phải giải quyết thế nào?

01/06/2021 1784 Lượt xem

Chia di sản thừa kế khi đất không có sổ đỏ Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai 2013 Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP Bộ Luật Dân sự 2015 Di sản là gì? (Di sản được hiểu thế nào theo quy định của pháp luật?) ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

VIỆC THỪA KẾ TRONG TRƯỜNG HỢP VỢ, CHỐNG ĐANG XIN LY HÔN HOẶC ĐÃ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC

31/05/2021 1910 Lượt xem

VIỆC THỪA KẾ TRONG TRƯỜNG HỢP VỢ, CHỐNG ĐANG XIN LY HÔN HOẶC ĐÃ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC Câu hỏi của bạn: Xin chào Luật sư, tôi hiện tại đã kết hôn nhưng không ở với chồng mà ra ở riêng do cả hai ...

Xem chi tiết

Tranh chấp về thừa kế

Cách quy định về các Sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng

22/04/2021 2456 Lượt xem

1. Pháp lý Bộ Luật dân sự 2015 Luật thương mại 2005 2. Nội dung Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra không phải do lỗi của bất kỳ bên nào, mà không lường trước được và các bên không thể dự ...

Xem chi tiết