Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng


Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nói xấu, bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác trên mạng xã hội bị xử lý như thế nào?

25/05/2021 1273 Lượt xem

Nói xấu, bôi nhọ danh dự người khác trên mạng xã hội, với cách cư dân mạng hay gọi là “bóc phốt” xảy ra ngày càng nhiều và để lại những hậu quả khó lường. Mạng xã hội là ảo, nhưng những tác động ...

Xem chi tiết

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

11/05/2021 1236 Lượt xem

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Từ những quy định, nguyên tắc của pháp luật nói chung và luật dân sự nói riêng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có điều kiện sau: ...

Xem chi tiết