Cách quy định về các Sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng

Cách quy định về các Sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng
Pháp lý
– Bộ Luật dân sự 2015
– Luật thương mại 2005
Nội dung
Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra không phải do lỗi của bất kỳ bên nào, mà không lường trước được và các bên không thể dự đoán trước, cũng không thể tránh và khắc phục được, dẫn đến không thể thực hiện được hoặc không thể thực hiện đúng đầy đủ nghĩa vụ, giữa các bên trong sự cố này có thể được miễn trừ trách nhiệm của hợp đồng hoặc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng.
Sự kiện bất khả kháng có thể là những hiện tượng do thiên nhiên gây ra, như lũ lụt, hỏa hoạn, bão, động đất, sóng thần,… Việc coi các hiện tượng thiên tai có thể là sự kiện bất khả kháng được áp dụng thống nhất trong luật pháp và thực tiễn của nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng, sự kiện bất khả kháng cũng có thể là những hiện tượng xã hội như chiến tranh, bạo loạn, đảo chính, đình công, cấm vận, thay đổi chính sách của chính phủ…
Khoản 1 Điều 156 Bộ Luật dân sự năm 2015 chỉ đặt ra quy định “sự kiện bất khả kháng” liên quan đến phần thời hiệu, cụ thể là để xác định thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự. Tham khảo quy định tại các điều 294, 295 và 296 Luật Thương mại năm 2005, cũng quy định về “sự kiện bất khả kháng”, mà theo đó, khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên vi phạm hợp đồng phải có sự thông báo ngay cho bên kia về trường hợp miễn trách nhiệm trong một khoảng thời gian thích hợp, nếu không thì vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Quy định về sự kiện bất khả kháng trong các hợp đồng dân sự làm một việc hết sức quan trọng trong các loại hợp đồng.
Luật Ánh Trọng Tín hướng dẫn một cách ghi nhận sự kiện bất khả kháng vào hợp đồng phổ biến như sau:
Trong trường hợp dẫn tới việc trì hoãn về thời gian thực hiện các công việc được quy định trong Hợp đồng thì sẽ được coi là một trong những trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp, Bên B sẽ không bị coi là đã vi phạm về mặt thời gian thực hiện Hợp đồng. Những trường hợp bất khả kháng đó là:
– Do thiên tai, chiến tranh, hoạn hoạ, động đất, lũ lụt, sóng thần;
– Thay đổi về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước được thể hiện bằng các văn bản cụ thể.
Trên đây là số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Anh Trọng Tín.
Vấn đề trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể bị thay đổi của chính sách nhà nước.
Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Ánh Trọng Tín qua tổng đài 0977376931 hoặc E-mail: vplsanhtrongtin@gmail.com