Chồng không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con thì phải làm sao?

Chồng không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con thì phải làm sao?

Căn cứ pháp lý:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Khái niệm về Cấp dưỡng

Căn cứ khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định thì Cấp dưỡng được hiểu như sau:

Là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu

Quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng

Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều kiện phát sinh quan hệ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con cái.

– Đối với người có nghĩa vụ cấp dưỡng:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì:

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con”. Như vậy, sau khi ly hôn nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con sẽ phát sinh khi cha, mẹ là người không trực tiếp nuôi con.

– Đối với người được cấp dưỡng:

Theo quy định tại Điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì:

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con”.

Trong trường hợp cha, mẹ sau khi ly hôn và không sống chung cùng con sẽ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con thuộc các đối tượng: Con chưa thành niên hoặc con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Sau khi có quyết định của Tòa án về việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì người chồng phải thực hiện việc cấp dưỡng của mình cho con theo số tiền mà Tòa án đã quy định dựa trên nhu cầu sinh hoạt của các con và thu nhập thực tế của người này.

Trong trường hợp người chồng cố tình không thực hiện nghĩa vụ của mình thì vợ có thể yêu cầu Tòa án buộc người này thực hiện theo quy định tại điều 119 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cụ thể:

“Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.”

Về thẩm quyền giải quyết

Người vợ cần chuẩn bị đơn yêu cầu về việc cấp dưỡng gửi lên Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người chồng cư trú để yêu cầu giải quyết. Trong đơn cần trình bày các thông tin như: Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên Tòa án nơi yêu cầu; họ, tên, địa chỉ của người bị yêu cầu; nội dung yêu cầu; ghi rõ ngày, tháng, năm, ký tên hoặc điểm chỉ,…

Kèm theo đó phải có:

+Bản án, quyết định được yêu cầu

+Giấy khai sinh của con, sổ hộ khẩu và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).