THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN?

THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN?

Câu hỏi của bạn:

Tôi đang có thắc mắc về một số vấn đề pháp luật, mong Luật sư tư vấn giúp vấn đề như sau: Tôi và anh A là hàng xóm, năm 2019 anh A mua mảnh đất và hai bên đã xác lập hợp đồng có công chứng, nhưng do tranh chấp lối đi chung giữa thửa đất của tôi và anh A nên tôi đã gửi đơn khởi kiện đến Tòa yêu cầu giải quyết tranh chấp lối đi chung và đã được tòa án thụ lý. Đến nay, sau nhiều lần anh A yêu cầu thương lượng với tinh thần thiện chí, tôi muốn rút lại đơn khởi kiện không khởi kiện nữa liệu có được không? Về án phí tôi đã tạm ứng cho Tòa sẽ được xử lý ra sao? Và ai là người có thẩm quyền giải quyết yêu cầu của tôi? Xin cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn pháp luật đến Luật Ánh Trọng Tín. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ Luật tố tụng dân sự 2015

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, căn cứ Mục 2 điều 239 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 trường hợp bạn đưa ra cho Luật Ánh Trọng Tín thuộc giai đoạn trước khi mở phiên tòa do Chủ tọa phiên tòa chưa khai mạc phiên tòa và chưa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử:

Mục 2. THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA

Điều 239. Khai mạc phiên tòa

  1. Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.”

Thứ hai, bạn hoàn toàn có quyền rút đơn khởi kiện căn cứ theo khoản 2 Điều 71 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015:

Điều 71. Quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn

  1. Thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện; rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện.”

 

Thứ ba, về án phí:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 218 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015; khoản 3 Điều 18 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 và Điều 3 Chương II Công văn 64/TANDTC-PC-2019 thì trường hợp bạn rút đơn toàn bộ đơn khởi kiện dù là trước khi mở phiên tòa hay tại phiên tòa sơ thẩm thì bạn vẫn được trả lại tiền tạm ứng án phí; các đương sự không phải chịu án phí sơ thẩm.

Điều 218. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  1. Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện quy định tại điểm c và trường hợp khác quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được trả lại cho họ.”

Điều 18. Xử lý tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án

  1. Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyếtvụ án dân sự do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sựvà trường hợp khác quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sự, đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 472 của Bộ luật tố tụng dân sự hoặc đình chỉ giải quyết vụ án hành chính theo quy định tại điểm b, c, e, d, g và h khoản 1 Điều 143 của Luật tố tụng hành chính thì tiền tạm ứng án phí được trả lại cho người đã nộp.”

 

Thứ tư, về thẩm quyền giải quyết

Đối với trường hợp của bạn, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 217 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015: Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do bạn (nguyên đơn) đã rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện của mình:

“Điều 217. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:
  2. c) Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;”

Do trường hợp của bạn đã nêu trên thuộc giai đoạn trước khi mở phiên tòa, nên căn cứ theo Điều 219 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015: thì thẩm quyền ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án thuộc về Thẩm phán; trường hợp bạn nộp đơn xin rút yêu khởi kiện tại phiên tòa thì thẩm quyền ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án thuộc về Hội đồng xét xử:

“Điều 219. Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  1. Trước khi mở phiên tòa, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án dân sự có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.
  2. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.”

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Mọi thắc mắc xin liên hệ tới

Hotline: 0824096999 hoặc gửi vào Email: vplsanhtrongtin@gmail.com để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp các dịch vụ khác. Chúng tôi rất mong được các câu hỏi tư vấn và ý kiến đóng góp của các bạn.

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng.