Hướng dẫn người dân đăng ký tự nguyện tiêm vắc-xin COVID-19 online

Hướng dẫn người dân, cá nhân muốn đăng ký tự nguyện tiêm vắc-xin COVID-19 online.

 

Bước 1:  Truy cập Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 Tại Đây .

Bước 2: Chọn Đăng ký tiêm => Đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 cho cá nhân.

Bước 3: Điền thông tin cá nhân:

+ Họ và tên (*)

+ Ngày sinh (*): Ngày/tháng/năm

+ Giới tính (*)

+ Số điện thoại (*)

+ Số CMND/CCCD/HC (*)

+ Số thẻ BHYT

+ Nghề nghiệp (*)

+ Ngày muốn được tiêm (dự kiến) (*)

+ Địa chỉ

+ Tỉnh/Thành phố(*)

+ Quận/Huyện(*)

+ Xã/Phường(*)

+ Dân tộc

+ Quốc tịch

+ Nhóm ưu tiên (*): Lựa chọn theo tùy chọn có sẵn

Các nội dung được đánh dấu (*) là những trường thông tin bắt buộc, những nội dung không có đánh dấu (*) thì không bắt buộc điền.

Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin thì chọn “Tiếp tục” để chuyển qua Bước 4.

 

Bước 4: Điền thông tin về tiền sử bệnh.

Hệ thống đã liệt kê các thông tin về tiền sử bệnh và cho người đăng ký lựa chọn theo tiêu chí:

+ Có

+ Không

+ Không rõ

Sau khi chọn xong , ấn “Tiếp tục” để chuyển qua Bước 5.

 

Bước 5: Phiếu đồng ý tiêm chủng.

Đọc kỹ các thông tin và điều khoản trên nếu đồng ý chọn “Đồng ý”, chọn “Xác nhận”.

 

Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại đã đăng ký, nhập mã OTP, chọn “Xác nhận”.

 

Bước 6: Hoàn thành đăng ký.

Hệ thống sẽ gửi cho người đăng ký nội dung như sau:

Khi người dân đăng ký tiêm online, thì cơ quan tiêm chủng sẽ dựa vào thông tin đăng ký, dựa vào thứ tự ưu tiên, số lượng vắc xin, lập danh sách đối tượng. Khi có lịch tiêm chủng thì sẽ liên hệ với người đăng ký qua số điện thoại đã đăng ký.